Tipovačka CZNFL

Pravidla

Cílem tipovací soutěže je získat co nejvíce bodů. Úkolem soutěžících bude natipovat výsledky utkání základní části NFL.

Do soutěže se lze přihlásit kdykoliv, i v jejím průběhu.

S posledním dohraným utkáním základní části bude ukončen aktuální ročník tipovací soutěže a bude vyhlášen oficiální vítěz ročníku.

Uzávěrka tipů

Každý zápas má svůj termín uzávěrky. Do tohoto času je možné tip vložit a kdykoliv změnit. Po uzávěrce zápasu již není možné tip měnit.

Veškeré časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase CET (Tzn. s již započítaným časovým posunem proti USA.)

Kritéria, dle kterých se budou tipy bodovat

  1. Přesný výsledek (PV) = 20 bodů
  2. Celkový počet dosažených bodů obou mužstev (BO) = 10 bodů
  3. Dosažené body jednoho mužstva (BJ) = 5 bodů
  4. 0-34 nebo 35 a více bodů v zápase (OU) = 2 body
  5. Určení správného vítěze (WL) = 2 body

Úspěšný bodový zisk za jeden zápas lze získat i z možných kombinací jednotlivých kritérií. Jsou to kombinace c+d, c+e, b+e, d+e a kombinace c+d+e.

Remíza

Na remízu nelze tipovat. Pokud skončí ukání NFL remízou i po prodloužení, bude považováno za "mrtvý zápas" a nebude započítán do soutěže, tzn. nikdo za něj nedostane body.

Pořadí

Vítězem tipovací soutěže se stává soutěžící s nejvyšším počtem získaných bodů v aktuálním ročníku.

Při rovnosti bodů soutěžících bude rozhodovat vyšší počet tipnutého kritéria "a", následně pak "b", "c" a "d".

Ceny

Ročník 2022 (od 9. 9. 2022 do 8. 1. 2023) je bez cen za umístění. Pokud máte zájem soutěž sponzorovat, kontaktujte nás.

Partnerství

Pokud se také chcete stát partnerem soutěže, a věnovat další ceny pro soutěžící, kontaktujte nás.